Lawrence Revere

Lawrence Revere - Playing Blackjack as a Business

Lawrence Revere er en respektert profesjonell gambler, forfatter og utdeler. Revere ble født med navnet Griffith K. Owens. Han delte ut i sitt første kortspill i en barbersalong i Iowa da han var tretten år gammel. Senere studerte han ved University of Nebraska og tok hovedfag i matematikk. Han begynte sin profesjonelle gamblingskarriere i 1943.

Revere tjente til det daglige brød som en gambler i 28 år, og jobbet på begge sider av bordet. Han tilbrakte tiden som Pit Boss, dealer, eier, problemløser og en profesjonell blackjackspiller. Seksti- og søttiårene var høydepunktet i Reveres profesjonelle karriere. Han skapte seg et navn, og ble følgelig ansett som en ledende ekspert i alt som har med Blackjack å gjøre.

En av Reveres største og mest bemerkelseverdige prestasjoner var å forfatte boken Playing Blackjack as a Business. Han førte den i pennen og fikk den utgitt i 1968. Han sørget imidlertid ikke for å kopibeskytte sitt arbeid. Hans venn John Luckman, som er grunnleggeren av Gamblers Book Club og en profesjonell dealer, fikk snakket ham til å sikre seg kopirett for å beskytte materialet langt senere.

Boken Playing Blackjack as a Business er en korttellingsbok som diskuterer flere faktorer med Blackjack. Boken Playing Blackjack as a Business har fokus på korttellingsstrategier. Revere diskuterer fire hovedstrategier skapt av Julian Brown, i tillegg til Revere Point Count, Revere Five Count, Revere Plus-Minus, og Ten Count-strategiene. Disse strategiene er for spill med singelkortstokker, men Revere kom ut senere med en multikortstokkversjon. Boken er godt respektert og blir fortsatt solgt i dag av Reveres familie. Den har solgt i større opplag siden den ble publisert enn noen annen bok om gambling. Revere solgte også strategier som blir referert til som Revere Advanced Point Count. De er fortsatt gyldige, men regnes som utdatert pga. unødvendig kompleksitet.

Revere ble oppfattet som en meget kontroversiell person. Siden han levde sitt liv på begge sider av gamblingsgjerdet har folk delte meninger om ham. Han ga råd til gamblere når han gamblet og ga råd til dealere når han delte ut. Mange i denne industrien mente dette var galt. Andre mente at det var greitt å dele ut, og helt sikkert en verdifull erfaring for en kortspiller.

Mange anså Revere som en kamuflasjemester, siden han aldri ble oppdaget av kasinoene når han var inkognito. Han brukte av og til falske navn, og ble kjent både som Leonard “Specs” Parsons og Paul Mann. Han nevner ikke noe i sin bok om hvordan det er mulig å unngå å bli oppdaget. Man kan bare grunne på at han ikke ønsket å avdekke noen av sine hemmeligheter. Han lærte også mange mennesker å telle kort. Faktum er at hans teknikker fortsatt er i bruk den dag i dag. Revere har sagt at han var “utestengt fra å spille i alle Nevadas kasinoer”, og han var ikke tilbakeholdende når det gjaldt sine korttellingsevner.

Lawrence Revere, født Griffith K. Owens fant ut at han hadde dødelig lunge- og leverkreft i 1977. Han kjempet i sju uker og tapte kampen mot kreften 23. april 1977.