Blackjack – A Winner’s Handbook

Jerry L. Patterson ga boken ‘Blackjack: A Winner’s Handbook’ ut første gang i 1977, og senere er den revidert og kommet ut i tre nyere utgaver, inkludert den siste i 2001. I bokens siste revisjon tok Patterson med forekomsten av kasinoer på nettet, siden de bare i USA har mer enn dobbelt så mange blackjacktilbud som landbaserte kasinoer. Forfatteren følte at dette var et nødvendig trinn i oppdateringen av Blackjack: A Winner’s Handbook, idet bokens primære mål alltid har vært å lære leserne hvordan de skal vinne i dagens blackjackmiljø.

Blackjack: A Winners’s Handbook inneholder flere korttellingsteknikker, og i kapitlene 14 og 15 beskrives et tilbaketellingssystem. Patterson introduserer også tanken om sammenklumping av kort, et mentalt gjennombrudd for blackjackspillere som fikk redusert virkning av sine korttellingssystem etter at kasinoene begynte å stokke kortene mer tilfeldig. Denne tanken har vakt stor interesse for Pattersons teori om skjev stokking, som er beskrevet i kapittel 7.

Blackjackspillere på alle nivåer vil finne Blackjack: A Winner’s Handbook svært informativ – ikke bare den indre sirkel som allerede mestrer velkjente systemer for å vinne som korttelling. Tips om håndtering av penger finnes i kapittel 11, og tips om selvkontroll i kapitlene 12 og 16. Denne siden av Blackjack er langt viktigere enn mange nybegynnere innser, og er verdifull lesing.

I kapitlene 17 og 18, beskriver Patterson spill som profesjon, et must for enhver blackjackentusiast. Mens mange blackjackspillere har sin egen forestilling om den perfekte veddestrategien, gir Patterson en detaljert beskrivelse av den fabelaktige Takedown veddestrategien i kapittel 13.

Blackjack: A Winner’s Handbook beskriver en kontroversiell idé kalt TARGET 21 (utviklet av Eddie Olsen), en blackjackstrategy som ikke går ut på korttelling. Han deler blackjackspillere inn i to grupper – “tradisjonelle” spillere og “ny tid”-spillere. Tradisjonelle spillere blir etter dette de som fortsetter å bruke korttellingsstrategier og regner med å vinne i lengden, mens den nye tidens spillere defineres som de som utvikler seg med spillet Blackjack etter som det endrer seg over tid, og søker fordeler på kort sikt. Pattersons TARGET 21-system er interessant lesing, men blackjackeksperter har ofte kalt ideen alt for uvitenskapelig.

Originalen i 1977 og revisjonen i 1991 er ofte karakterisert som svake, ofte forvirrende og noen ganger uferdige i enkelte finere detaljer. Patterson gjennomførte en grundig gjennomgang og feilretting, og den siste utgaven som kom i 2001 framstår som en velredigert og nøyaktig versjon. Kort fortalt – hold deg unna de gamle utgavene, skaff deg den siste!