Korttelling i Blackjack

Blackjack Card Counting

Korttelling i Blackjack kan være en ekstremt effektiv måte å øke dine odds for å vinne i Blackjack. Det enkle faktum er at huset alltid har en fordel i alle kasinospill. Imidlertid er det mulig, ved å ta i bruk en perfekt teknikk for korttelling i Blackjack, ikke bare å redusere Husets fordel, men å snu fordelen i spillerens favør.

Korttelling i Blackjack forekommer i mange former – fra de enkleste til de mest avanserte multi-telle-teknikker. De som er relativt ukjente med tanken om korttelling i Blackjack bør velge enkle metoder. Ikke før spilleren har gjort korttelling i Blackjack til en vitenskap bør han eller hun prøve seg på de mer vriene teknikkene.

En god måte å teste dine ferdigheter er å spille Blackjack på nettet. Ingen tar tiden, og du er ikke under oppsyn av kasinovaktene som holder øye med din minste nøling og bevegelse fra et lite rom med hundre monitorer. Til å begynne med kan det være en fordel at du skriver ned dine egne resultater på papir mens du spiller Blackjack online som et ledd i opplæringen. Dette tar seg åpenbart dårlig ut i et virkelig kasino.

Grunnleggende system for Hi-Lo korttelling


Selv om denne teknikken er definert som grunnleggende betyr det ikke at den er lite effektiv. En spiller kan oppnå en merkbar fordel ved å bruke denne strategien. Effektiviteten av å vedde på en Hi-Lo-telling (Betting Correlation) er 97 %.

Tanken bak systemet med Hi-Lo korttelling er at hvert kort kan gis en verdi i 3 grupper.

2 – 6 = +1
7 – 9 = 0
10 – A = -1

Hvis du summerer alle kortene i en kortstokk på denne måten blir den endelige verdien 0. Denne måten å telle kort på i Blackjack forteller spilleren hvilke kort det er overveiende mest av i den gjenværende kortstokken, høye kort eller lave kort. Når du er halvveis gjennom kortstokken, og summen er positiv, er det flere 10-ere, bildekort og Ess igjen enn det er lave kort. Dette er en fordel for spilleren. Hvis du har fått en negativ sum er det flere lave kort igjen, noe som generelt gir dealer en fordel.

Når det er et overskudd av 10 til Ess i kortstokken har spilleren en økt sjanse til å få Blackjack. Kunnskap om dette setter ham/henne i stand til å doble innsatsen i det rette øyeblikket. Det betyr også at dealer har en økt risiko for å ryke ut.

Uston SS system for korttelling


Uston SS system for korttelling i Blackjack er mer avansert. Det krever mer presis telling, men gir til gjengjeld en bedre sammenheng (Betting Correlation): 99 %. Ideen er den samme som i Hi-Lo-korttelling, men har 6 trinn i stedet for 3.

2, 4, 6 = 2
5 = 3
7 = 1
8 = 0
9 = -1
10 – A = -2

Vanskeligheten i denne strategien ligger i å huske verdien til hvert enkelt kort. Matematikken i seg selv er enkel – det største tallet som skal legges til er 3. Hvis du kan telle til 21 har du ingen problemer.

Andre korttellingsstrategier


Det er mange andre måter å telle kort på, men ingen gir en bedre sammenheng mellom telleresultatet og veddingen enn Uston SS-systemet, som også er mye enklere å ta i bruk enn andre strategier for høy avkastning. Den eneste effektive teknikken vi ennå ikke har diskutert, en som enkelt kan legges til det systemet du velger for korttelling i Blackjack, er Side Counts.

Tilleggstelling – Side Counts


Formålet med Side Counts, som går ut på å telle spesielle kort i tillegg til hovedsystemet, er å fortelle AKKURAT hvor mange optimale kort som fortsatt er igjen i kortstokken. Mange spillere regner bare med Ess, andre regner også med 10-ere (inkludert bildekort). Korttellingsnoviser i Blackjack bør starte med et Hi-Lo korttellingssystem, og når de er klare regner de med Ess ved siden av. Når dette også går av seg selv, er neste trinn å avansere til Uston SS-systemet for korttelling, eller begynne å telle 10-ere. Etter hvert burde du være i stand til å håndtere Uston SS-systemet med tilleggstelling av Ess og 10-ere.

Forsikring – Insurance Bets


Å anvende en god strategi for korttelling i Blackjack gir fordeler når det gjelder Insurance Bets. Kunnskap om hvor mange høye kort som gjenstår, særlig ved en sidetelling av ess, forteller spilleren nøyaktig hva han/hun skal gjøre når en sikkerhetssituasjon oppstår.