KO Korttelling

Blackjack KO Count

I Knockout korttellingssystemet, som forklart i boken Knock Out Blackjack, har alle kort samme verdi som i Hi-Low-systemet, bortsett fra 7-eren. I dette systemet anses 7 å være et lavt kort, og får dermed en positiv verdi, i motsetning til Hi-Low-systemet der det har en nøytral verdi. En annen forskjell mellom de to strategiene er at KO-systemet ikke er en balansert strategi, mens Hi-Low og Hi Opt er balanserte strategier

Det faktum at det er ubalansert gjør KO-telling til en Level One-strategi, noe som betyr at hvis du begynner på null og teller deg gjennom hele kortstokken med Knock-Out korttellingssystem vil du ikke ende med null. I Hi-Low-metoden er sjueren nøytral, mens den er positiv i Knock-Out korttellingssystemet i blackjack, så det legger 4 ekstra poeng til kortstokken. Hvis du teller alle kortene korrekt med dette systemet ender du med pluss 4.

For å bruke Knock-Out korttellingssystem må du holde en løpende totalsum gjennom spillet. Hvis du starter med null, og det spilles ut et lavt kort, legger du til én. Nå har du en totalsum på 1. Hvis det neste kortet er lavt legger du til én igjen, og når det kommer et høyt kort trekker du fra én. Når en ny hånd starter fortsetter tellingen – den avsluttes ikke før en ny sko stokkes. En totalsum som er høy i den ene eller andre enden indikerer at korten er tung på den høye eller den lave siden. En høy positiv totalsum indikerer at små kort er igjen i stokken, og det motsatte er tilfelle med en høy negativ totalsum.

Hvor skal tellingen begynne


En formel kalt “Initial Running Count” eller IRC brukes til å bestemme hvilet nummer tellingen skal starte på. Hvis du spiller med bare én kortstokk begynner du tellingen på null (IRC lik 0). Hvis du imidlertid bruker KO-systemet begynner ikke tellingen automatisk på null, så du vil ønske å referere til den spesifikke IRC for din situasjon.

Som med ethvert korttellingssystem i Blackjack bør du praktisere systemet hjemme med en kortstokk om og om igjen helt til du har perfeksjonert systemet. For å kryssjekke deg selv må du alltid huske at når du har talt gjennom hele stokken skal du ende med pluss 4. Du må være i stand til å holde en løpende totalsum av kortverdiene, uten å bevege leppene, pause eller gjøre noen kostbare matematiske feilgrep.

Så snart du er blitt kjent med systemet er det enkelte ting du kan trene opp effektiviteten din med for å forbedre telletiden.

Tips for å forbedre spillet ditt


Tren deg opp til å gjenkjenne kort som opphever hverandre, for eksempel: Et negativt kort opphever et positivt. Det betyr at en toer og en konge opphever hverandre.

Del ut og lær deg å telle kort i par, bruk denne metoden som spørrekort. Så fort du har trent opp hjernen din til å vite at 2 + konge = 0 og konge + konge = 2 og så videre, vil du finne at tiden det tar å telle går merkbart ned. Et fint mål er kunne telle en hel kortstokk 2 kort av gangen på 25-30 sekunder.