Hi-Lo Korttelling

Hi-Lo Count

En av de mest populære og enkleste strategier for korttelling i Blackjack er Hi-Lo-telling. Årsaken til at denne strategien er så populær er at den er lett å lære og enkel å ta i bruk. Hvert kort i kortstokken gis en verdi på enten -1, +1 eller 0. Summen av verdien til alle de 52 kortene i en kortstokk er 0.

Systemet er også kjent som Plus/Minus-systemet, og ble introdusert av Harvey Dubner som en forenkling av Edward Thorps noe mer kompliserte Ten-Count-system for korttelling i Blackjack. Dette systemet brukes ikke mye av profesjonelle blackjackspillere, men for hobbyspillere, de som spiller på ferie, eller akkurat har begynt, er det lett å lære og enkelt å ta i bruk ved et ordentlig Blackjackbord.

Hi-Low-tellesystemet er i all sin enkelthet en måte å finne ut om det er mange høye kort igjen i kortstokken. Systemet kalles et balansert system – hvis alle kort i stokken telles opp balanseres de positive og negative og resultatet blir null.

De lave kortene i kortstokken gis en verdi på +1 (kortene som viser 2-6). De mellomste, eller nøytrale kortene (7-9), gis verdien null: 0. De høye kortene (10, Knekt, Dame, Konge og Ess) gis alle verdien -1.

Tellingen begynner etter en omstokking og når en ny sko kommer på bordet i spillet Blackjack. Summen ved bordet er da null. Etter hvert som kortene kommer til syne, legger du til 1, ingenting, eller trekker fra 1. La oss starte med null. Du har en sum på 0 (starten på en ny sko, eller en ny kortstokk), og en Konge blir delt ut. Summen ved bordet blir da -1. Hvis det neste kortet er 3 blir summen 0 (-1 pluss +1 er lik 0).Desto høyere sum du får, jo mer sannsynlig er det at kortstokken har høye kort igjen. Denne kunnskapen gir deg fordeler. Det er sant at en strøm av høye kort er like fordelaktig for dealer som for spiller, men hvis du vet at det er en økt sjanse for at det neste kortet er et høyt kort kan det gjøre enkelte av de vanskelige avgjørelsene litt lettere. Hvis det motsatte er tilfelle – summen er lav – og du står foran en vanskelig avgjørelse med en hånd på 16 mot dealers 9, for eksempel, kan du ta en Hit i vissheten om at det neste kortet sannsynligvis er et lavt kort.

Desto flere kort som er delt ut og talt opp, jo nøyaktigere blir Hi-Low-tellemetoden i blackjack. Du har selvfølgelig ingen garantier, da ville det ikke være gambling, men bruk av en blackjackstrategi kan øke dine odds, har du en større SJANSE til å vinne.