Blackjack Turnering

tournament blackjack

I et tradisjonelt blackjackspill er det spilleren mot huset, med dealer som husets representant eller sendebud om du vil. Selv om du sitter ved et bord med andre spillere vinner eller taper du basert på din hånd slår s hånd uten å ryke ut eller gå over 21.

Reglene i blackjackturnering er de samme; du må fortsatt slå dealers hånd uten å gå over 21. Forskjellen er at i blackjackturnering bestemmes vinneren til å være spilleren med flest spillechips eller alle spillechips på slutten av spillet.

I blackjackturnering begynner alle spillere med samme antall spillechips. Hver spiller plasserer sin satsing og hånden deles ut. Du vinner eller taper på samme måte som i ethvert annet blackjackspill. Hver blackjackspiller utnytter sin beste strategi mens de følger med på hva andre spillere satser og posisjonerer seg for å fullføre med flest mulig spillechips når turneringen er slutt.

Det er to typer blackjackturnering – multi- og singelbord. I en turnering med flere bord vil det være et bestemt antall runder og et forhåndsbestemt antall hender som blir spilt i hver runde.

Det vil være én startspiller ved hvert bord som begynner spillet ved å foreta den første satsingen, og etter hver hånd vil startknappen fortsette en plass mot venstre. Det er bestemte minimum og maksimum for innsatsene for hver runde. På slutten av hver runde går spilleren med flest spillechips over til neste runde. I neste runde vil hver spiller igjen starte med det samme antall spillechips, og slik fortsetter det til det bare er én vinner.

De samme reglene gjelder med ettbordsturneringer, bortsett fra at bare én runde spilles, og spilleren med flest spillechips etter den runden er vinneren.

Turneringsegenskaper


Det er enkelte sider ved blackjackturneringer en spiller bør kjenne til før han/hun slutter seg til en turnering. Disse egenskapene er:

Rotating Deal – Etter at hver hånd er ferdig spilt, vil dealer dele ut til en ny spiller.

Rotating Starter – For å unngå enhver posisjonsfordel vil den første spilleren til å vedde bli rotert med klokken med én spiller når hver hånd er ferdigspilt.

Secret Bet – I enkelte turneringer er det siste veddemålet i hver runde hemmelig og vises først når hver spiller er ferdig med sitt spill.

Two Players Per Round – Denne regelen tillater at to spillere fortsetter til neste runde i stedet for én som vanlig.

Two Players One Round – Samme som ovenfor, men tillater at to spillere rykker opp bare fra første runde.

Re-Entry – Noen blackjackturneringer tillater én re-entry inn i turneringen igjen mot å betale inngangspengene én gang til.

Elimination Rounds – Dette er en relativt ny egenskap i blackjackturneringer. I eliminasjonsrunder vil den minste pengebunken per runde automatisk bli eliminert.